حفل استقبال على شرف طلبة مستفيدين من منح يابانية

Les boursiers marocains du gouvernement japonais joueront un rôle important dans le renforcement des liens bilatéraux d'amitié
حفل استقبال على شرف طلبة مستفيدين من منح يابانية
11/03/2020 - 15:30