الصخيرات.. اجتماع حول تسريع التحول الرقمي بالادارة

Digitalisation de l'administration : Mme Mezzour se réunit avec les SG des ministères et DG des établissements publics
الصخيرات.. اجتماع حول تسريع التحول الرقمي بالادارة
13/05/2022 - 23:00