لقاء مع مصمم الأزياء ألفادي سيدنالي حول كتابه عشرون عاما من الموضة في إفريقيا

Rencontre avec le créateur de mode Alphadi autour de son beau-livre FIMA, vingt ans de mode en Afrique
لقاء مع مصمم الأزياء ألفادي سيدنالي حول كتابه عشرون عاما من الموضة في إفريقيا
03/06/2022 - 13:15