إقليم بنسليمان.. انطلاق خدمات المركز الصحي القروي المستوى الثاني بسيدي بطاش

Province de Benslimane.. Lancement des services d'un centre de santé rural de deuxième niveau à Sidi Bettach
إقليم بنسليمان.. انطلاق خدمات المركز الصحي القروي المستوى الثاني بسيدي بطاش
12/06/2022 - 20:30