تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 غشت 2020

Le conseil de gouvernement adopte le projet de décret portant prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 aoû
الرباط: تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 غشت 2020
10/07/2020 - 01:45