"علي صوتك" لنبيل عيوش.. غوص في عوالم شباب يعشقون "الهيب هوب"

"Haut et Fort" de Nabil Ayouch, une immersion dans l'univers d'une jeunesse portée par le hip-hop
"علي صوتك" لنبيل عيوش.. غوص في عوالم شباب يعشقون "الهيب هوب"
04/11/2021 - 17:51