زيارة مراكز للتلقيح ضد كوفيد-19 بإقليمي بولمان وصفرو

Campagne de vaccination :visite des centres de santé à Boulemane et Sefrou
زيارة مراكز للتلقيح ضد كوفيد-19 بإقليمي بولمان وصفرو
19/02/2021 - 18:21