انتخاب عادل بركات رئيسا لمجلس جهة بني ملال-خينفرة

Adil Barakat du PAM élu président du Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra
انتخاب عادل بركات رئيسا لمجلس جهة بني ملال-خينفرة
21/09/2021 - 14:14