أمطار قوية ورياح عاصفية وتساقطات ثلجية بعدد من أقاليم المملكة

Fortes pluies localement orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent dimanche dans plusieurs provinces du Royau
أمطار قوية ورياح عاصفية وتساقطات ثلجية بعدد من أقاليم المملكة
21/02/2021 - 20:03