إقليم خنيفرة على موعد مع نهضة تنموية في مختلف المجالات

Province de Khénifra: une forte dynamique de développement à la faveur de plusieurs projets structurants
إقليم خنيفرة على موعد مع نهضة تنموية في مختلف المجالات
22/08/2021 - 14:04