الكركرات/بئر كندوز.. نحو إقامة مناطق لوجستيكية لتعزيز التبادل التجاري مع إفريقيا

El Guergarate: Des zones logistiques pour booster les échanges commerciaux avec l'Afrique
الكركرات/بئر كندوز.. نحو إقامة مناطق لوجستيكية لتعزيز التبادل التجاري مع إفريقيا
31/07/2021 - 20:43