تسليم مساكن لذوي حقوق شهداء الأمة والعسكريين المعطوبين والمحتجزين سابقا

Meknès: Remise de logements à des ayants-droit des martyrs de la Nation, des blessés de guerre et des rapatriés
تسليم مساكن لذوي حقوق شهداء الأمة والعسكريين المعطوبين والمحتجزين سابقا
14/01/2022 - 14:23