تفكيك خلية موالية لـداعش.. المعدات والمواد المحجوزة تدخل في إعداد وتحضير أجسام متفجرة

Démantèlement d'une cellule affiliée à "Daech" à Tanger : les expertises réalisées sur les produits saisis ont révélé qu'ils entrent dans la préparation d'engins explosifs
تفكيك خلية موالية لـداعش.. المعدات والمواد المحجوزة تدخل في إعداد وتحضير أجسام متفجرة
11/10/2021 - 00:00