حمزة سموني .. نحو مشروع مبتكر لتثمين مخلفات النخيل

Hamza Smouni : un promoteur en herbe qui projette de valoriser les déchets des palmiers
حمزة سموني .. نحو مشروع مبتكر لتثمين مخلفات النخيل
05/06/2021 - 19:51