سوس – ماسة: إقامة مستشفى ميداني ثان بأكادير خاص بمرضى كوفيد -19

Souss Massa : Mise en place à Agadir d'un 2è hôpital de campagne pour les patients du Covid-19
سوس ماسة: إقامة مستشفى ميداني ثان بأكادير خاص بمرضى كوفيد -19
26/08/2021 - 13:42