عبد اللطيف وهبي: حزب الأصالة والمعاصرة يطمح لدخول الحكومة وتنفيذ مشروعه السياسي والاجتماعي

Le PAM aspire à accéder au gouvernement et à mettre en uvre son projet socio-politique (M. Ouahbi au Forum de la MAP)
عبد اللطيف وهبي: حزب الأصالة والمعاصرة يطمح لدخول الحكومة وتنفيذ مشروعه السياسي والاجتماعي
27/07/2021 - 19:03