كلميم.. تعزيز العرض الصحي بإقامة مستشفى ميداني لمرضى كوفيد-19

Guelmim.. Renforcement de l'offre sanitaire par la mise en place d'un hôpital de campagne pour les malades du Covid-19
كلميم.. تعزيز العرض الصحي بإقامة مستشفى ميداني لمرضى كوفيد-19
20/08/2021 - 13:52