كلميم: دورة تكوينية للقابلات حول تقنيات الفحص بالصدى للنساء الحوامل

Formation de sages-femmes aux techniques d'échographie pour femmes enceintes
كلميم: دورة تكوينية للقابلات حول تقنيات الفحص بالصدى للنساء الحوامل
30/07/2021 - 15:51