لقاء تواصلي حول دور المجتمع المدني في التحسيس ضد كوفيد-19

Marrakech : Réunion de sensibilisation sur les mesures préventives de lutte contre la Covid-19
لقاء تواصلي بمراكش حول دور المجتمع المدني في التحسيس ضد كوفيد-19
21/07/2021 - 01:14