مركز الأشخاص المسنين بدون مأوى بكلميم .. مشروع نموذجي ببعد اجتماعي وتضامني

Le Centre pour personnes âgées sans-abri de Guelmim..un projet modèle à dimension sociale et solidaire
مركز الأشخاص المسنين بدون مأوى بكلميم .. مشروع نموذجي ببعد اجتماعي وتضامني
01/08/2021 - 14:53