مشاريع مدرة للدخل بالدار البيضاء.. تسليم تجهيزات ومعدات لفائدة سجناء سابقين

Projets générateurs de revenus: remise à Casablanca d'équipements au profit d'anciens détenus
مشاريع مدرة للدخل بالدار البيضاء.. تسليم تجهيزات ومعدات لفائدة سجناء سابقين
15/01/2021 - 21:15