مهرجان أغورا للسينما والفلسفة بفاس ينطلق بتكريم مصطفى القباج

Fès: Hommage appuyé au penseur Mohamed Mustapha El Kabbaj au 6è festival d'Agora "Printemps du Cinéma et Philosophie"
مهرجان أغورا للسينما والفلسفة بفاس ينطلق بتكريم مصطفى القباج
09/10/2021 - 12:30