انتخاب الغاني سامسون ديين رئيسا جديدا للجنة البارالمبية الإفريقية

Election à Rabat du Ghanéen Samson Dean nouveau président du Comité paralympique africain
انتخاب الغاني سامسون ديين رئيسا جديدا للجنة البارالمبية الإفريقية
02/11/2021 - 22:03