أكادير.. عملية تطهير بالميناء العسكري لتقييم تفاعلية وحدة الإنقاذ

African Lion 2022.. Une opération de décontamination au port militaire d'Agadir pour évaluer la réactivité de l’Unité de Secours et Sauvetage des FAR
أكادير.. عملية تطهير بالميناء العسكري لتقييم تفاعلية وحدة الإنقاذ
28/06/2022 - 23:15