باب سبتة.. فتح معبري باب سبتة وبني نصار أمام حركة المسافرين

Porte de Ceuta.. Les points de passage de Bab Ceuta et Beni Nssar ont été ouverts à la circulation des passagers
باب سبتة.. فتح معبري باب سبتة وبني نصار أمام حركة المسافرين
19/05/2022 - 12:45