فنانون شباب يبدعون في حفل موسيقي حول فيلم علي صوتك لنبيل عيوش

De jeunes artistes créent un Showcase autour du film Haut et Fort de Nabil Ayouch
فنانون شباب يبدعون في حفل موسيقي حول فيلم علي صوتك لنبيل عيوش
04/10/2021 - 15:12