باحثون وأكاديميون يقاربون في ندوة مضامين تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد

Conférence sur le rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement
باحثون وأكاديميون يقاربون في ندوة بكلميم مضامين تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد
14/07/2021 - 16:26