مريرت.. افتتاح مركز جديد للتلقيح بالقاعة المغطاة للرياضات

Mrirt.. Ouverture d'un nouveau centre de vaccination dans la salle de sport couverte
مريرت.. افتتاح مركز جديد للتلقيح بالقاعة المغطاة للرياضات
11/08/2021 - 20:29