مشاركون في لقاء بالعيون يوصون بضرورة التمكين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة

Une rencontre à Laâyoune insiste sur le renforcement de la participation politique des personnes à besoins spécifiques
مشاركون في لقاء بالعيون يوصون بضرورة التمكين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة
05/07/2021 - 15:44